fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Notice to Install Water Meters

Please find attached Gazette Notice regarding water metering.

This is to inform you that commercial irrigators outside of Water Management Institutions must install water measuring devices.

Vind die Staatskoerantkennisgewing rakende watermetering.
Dit is om u in kennis te stel dat kommersiële besproeiers buite waterbestuursinstellings watertoestelle moet installeer.

gg42956-2020-GOV_nn34Water Metering