fbpx
  • Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

Constitution – Zulu

UMGOMO

 Isu le Kwanalu libekela ubuholi kuzo zonke iziphumo zolimo kubo bonke abalimi abakhulu nabancane nazo zonke izinhlangano ezisebenza ngezolimo eziKwaZulu Natali. Lokhu kozofezeka ngokuthuthukisa amakhono abesezingeni eliphezulu, ukulekelela nokululeka. I-Kwananlu izoqoqa ihumushe lonke ulwazi oluthintana nalokhu ithuthukise izinga lokuxhumana kwawo wonke amalunga.