fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

UMGOMO

Isu le Kwanalu libekela ubuholi kuzo zonke iziphumo zolimo kubo bonke abalimi abakhulu nabancane nazo zonke izinhlangano ezisebenza ngezolimo eziKwaZulu Natali. Lokhu kozofezeka ngokuthuthukisa amakhono abesezingeni eliphezulu, ukulekelela nokululeka. I-Kwananlu izoqoqa ihumushe lonke ulwazi oluthintana nalokhu ithuthukise izinga lokuxhumana kwawo wonke amalunga.