fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Verbod op verkope op alkohol gaan onwettige verkope net aanvuur! | Prohibition on sales of alcohol is only going to fuel illegal sales!

English to follow:

11 Januarie 2021

Waarom nie aanlynverkope van alkohol toe laat nie? En waarom ook nie wynplase toe laat om met wynproe en wynverkope voort te gaan nie? Die verantwoordelike gebruik van wyn en alkohol word deur die drankbedryf voorgestaan, aangesien dit volgens die wet vereis word. ‘n Algehele verbod het reeds ‘n uiters negatiewe ekonomiese impak op die bedryf. Kabinet moet eerder saam met die alkoholbedryf werk om ‘n strategie van stapel te stuur om ‘n kultuur te vestig wat die verantwoordelike gebruik van alkohol bevorder. Die impak van ‘n algehele verbod gaan die ekonomiese bydrae van die alkoholbedryf heeltemal vernietig. Daar is strategieë om die bedryf aan die gang te hou en werksgeleenthede te beskerm. Maar dit vereis groter samewerking en uitruil van idees. Luister daarom asseblief tog na die pleidooi van die sektor! Asseblief Mnr die President.

Navrae:

Christo van der Rheede

Agri SA, Uitvoerende direkteur

 *********************************

 11 January 2021

Why not allow online sales of alcohol? And why not allow wine farms to continue with wine tasting and wine sales? The responsible use of wine and alcohol is advocated by the liquor industry as they are required by law to do so. A total ban already has an extremely negative economic impact on the industry. Cabinet should rather work with the alcohol industry to launch a strategy to establish a culture that promotes the responsible use of alcohol. The impact of a total ban will completely destroy the economic contribution of the alcohol industry. There are strategies to keep the industry going and protect jobs. But it requires greater cooperation and exchange of ideas. Therefore, please listen to the plea of the sector! Please Mr President.

Enquiries

Christo van der Rheede

Agri SA, Executive Director