fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

‘n Plan om landelike veiligheidstrategie te ondersteun

 

Kobus Visser, Direkteur: Korporatiewe Skakeling

Verteenwoordigers van Agri SA het op 20 September 2017 met die minister van Polisie, Fikile Mbalula, vergader na aanleiding van die onlangse vlaag plaasaanvalle wat die boerderygemeenskap geteister het. Die minister het ‘n hand van vriendskap na die land se boere uitgesteek en gesê hul veiligheid is belangrik vir Suid-Afrika.

In sy voorlegging aan die minister, het Agri SA die waarde van die Landelike Veiligheidstrategie, Sektorpolisiëring en ‘n goed funksionerende Reservistestelsel uitgewys ter ondersteuning van die implementering van die strategie, om ‘n impak te maak om landelike veiligheid te bevorder. Hoewel dit goeie beleid van die polisie is, is die gebrekkige implementering daarvan problematies en het Agri SA die minister versoek om spoedig aandag te gee aan die effektiewe operasionalisering van die strategie en verwante beleid. Van die voorstelle wat Agri SA gedoen het was die volgende:

  • Dat plaasaanvalle en -moorde op boere en plaaswerkers as ‘n strategiese fokus binne die veiligheidstrukture van die polisie hanteer sal word, sodat gefokusde aandag aan veral implementeringsprobleme van veiligheidstrategieë geskenk kan word. Die minister het opdrag gegee dat die versoek onmiddellik op nasionale-, provinsiale-, en klustervlak geïmplementeer word. • ‘n Goed funksionerende reservistestelsel ondersteun deur die nodige hulpbronne en intelligensievermoë is nodig ter ondersteuning van die Landelike Beveiligingstrategie. • Die vestiging van ‘n snel reaksie polisiekapasiteit by prioriteit-kluster polisiestasies soos voorgehou in die Landelike Beveiligingstrategie en tydens Agri SA se ontmoeting verlede jaar met die Waarnemende Nasionale Kommissaris van Polisie bespreek is. • Voertuigtekorte by sommige polisiestasies, asook die omdraaityd van voertuie wat gediens of herstel moet word, veroorsaak dat die polisie nie kan voortgaan met effektiewe dienslewering nie. • Dat die minister spoedig oorweging skenk aan ‘n amnestietydperk om onwettige vuurwapens uit die gemeenskap te verwyder, maar terselfdertyd oorweging te skenk aan toegewings vir vuurwapen eienaars wat wettig hulle vuurwapens gelisensieer het, maar nie betyds hulle vuurwapenlisensies hernu het nie.

Die minister het opdrag aan die polisiebestuur gegee om ‘n werkgroep saam te stel om uitvoering te gee aan Agri SA se voorstelle en ‘n aksieplan te ontwikkel ter ondersteuning van die implementering van die Landelike Beveiligingstrategie.

Die minister het ná ‘n ontmoeting met ‘n afvaardiging van die landbou-organisasie Agri SA in Pretoria, ook gesê die oorgrote meerderheid boere in die land is nie rassiste nie.

Die meeste van hulle is “lojale Suid-Afrikaners” wat al meer as hul deel gedoen het om Suid-Afrika vooruitstrewend te maak.

Volgens die minister moet alles moontlik  gedoen word om die veiligheid in landelike gebiede te verbeter. Landbou speel ‘n baie groot rol in die Suid-Afrikaanse ekonomie en is ‘n vername deel van die nasionale ontwikkelingsplan om werk te help skep. Landbou het boonop ‘n groot rol gespeel om Suid-Afrika uit die  tegniese resessie te kry, het Mbalula gesê.

Dit is belangrik dat boere en hul werkers in ‘n veilige omgewing hul werk kan doen en floreer sonder die bedreiging van kriminaliteit.  Produksie op plase moet nie ontwrig word nie. Ek wil dit op rekord plaas: Die veiligheid van ons boere en hul werkers is van groot belang,” het Mbalula gesê.

Ons wil hê die boere moet op verskillende vlakke by die polisie betrokke raak. Die polisie moet vir hulle meer toeganklik wees. Mbalula het gesê dit is verblydend dat Agri SA nie met eise na hom gekom het, maar eerder met planne oor hoe die polisie en Agri SA kan saamwerk. Agri SA het verskeie sake wat die organisasie pla onder sy aandag gebring.

Mbalula het ‘n beroep op boere gedoen om nie onwettige immigrante in diens te neem nie omdat dit moeilik is om hulle op te spoor as hulle by misdaad betrokke sou raak. “Maak seker julle werkers is geregistreer,” het hy ge