fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Comments and Input to the National Infrastructure Plan (NIP) 2050 / Kommentaar en Insette oor die Nasionale Infrastruktuurplan (NIP) 2050

The Department of Public Works and Infrastructure (“DPWI”) invites public comments on the draft National Infrastructure Plans 2050 / Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur (“DOWI”) verwelkom publieke kommentaar oor die konsep Nasionale infrastruktuurplanne 2050.

Kindly find attached the draft plan as published on 10 August 2021 for your consideration and input. / Sien die konsepplan soos op 10 Augustus 2021 gepubliseer asseblief vir u oorweging en insette.

Published 10 Aug 2021 Gazette – PublicWorksInfras