fbpx
  • Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Amended Schedule 2 of the Electricity Regulation Act / Bygewerkte Skedule 2 van die Wet op Elektrisiteitsregulering

The Department of Mineral Resources and Energy (DMRE) has gazetted the amendment of schedule 2 of the electricity regulation act raising the threshold above which a generation licence is required from 1MW to 100MW. / Die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie (DMHE) het die wysiging van skedule 2 van die wet op elektrisiteitsregulasie gepubliseer. Die wet maak voorsiening vir die verhoging in die drempel van 1MW na 100MW waarbo ‘n opwekkingslisensie vereis word.

Please see attached the notice / Sien die aangehegte kennisgewing.

44989_12-08_MinResourcesEnergy