fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA verwelkom dr Sean Phillips as Direkteur-Generaal van die Departement van Water en Sanitasie | Agri SA welcomes Dr Sean Phillips as Director-General of the Department of Water and Sanitation

English to follow:

10 Desember 2021

Agri SA verwelkom die aanstelling van dr Sean Phillips as Direkteur-Generaal van die Departement van Water en Sanitasie.

Dr Phillips, ‘n ingenieur van beroep, het meer as 20 jaar ervaring in senior bestuursposte in die staatsdiens, met kundigheid in die verbetering van dienslewering, administrasie, infrastruktuurverkryging en leweringsbestuur, projek- en programbestuur, asook bedryfsbestuur, onder andere.

Agri SA vertrou dat die permanente aanstelling van ‘n Direkteur-Generaal van dr Phillips se kaliber stabiliteit in hierdie departement, water uiters belangrik vir die landbousektor is, sal meebring. “Ons is daartoe verbind om die nodige ondersteuning aan die nuwe Direkteur-Generaal te verleen en sien uit daarna om ‘n konstruktiewe verhouding met hom en sy departement te handhaaf,” aldus Janse Rabie, hoof van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne.

Navrae:

Janse Rabie Agri SA – Hoof van Natuurlike Hulpbronne

****************************

10 December 2021

Agri SA welcomes the appointment of Dr Sean Phillips as Director-General of the Department of Water and Sanitation.

Dr Phillips, an engineer by profession, has more than 20 years in senior management positions in government with expertise in service delivery improvement, public service governance and administration, infrastructure procurement and delivery management, project and programme management, and operations management amongst others.

Agri SA hopes that the appointment of a permanent Director-General of Dr Phillips’ calibre will assist in bringing stability to a department which is of such importance to the agricultural sector. “We are committed to providing all necessary support to the new Director-General and look forward to a constructive relationship with him and his department” says Janse Rabie, Head of Agri SA’s Natural Resources Centre of Excellence.

Enquiries: Janse Rabie Agri SA – Head Natural Resources