fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

NMW Implementation Date Gazetted.

It has come to our attention that there are labour consultants in various provinces who are erroneously advising producers that the NMW did not commence on 1 January, as the commencement date was not gazetted.  Please find the relevant gazette stipulating the commencement date as 1 January 2019 below for ease of reference and distribution.

Dit het onder ons aandag gekom dat daar arbeidskonsultante in die onderskeie provinsies is wat produsente verkeerdelik adviseer dat die NML nie op 1 Januarie in werking getree het nie, omdat daar geen staatskoerant met die datum gepubliseer is nie.  Vind asseblief die relevante staatskoerant wat die datum uitspel. Sien onder vir maklike verwysing en verspreiding.

gg42104_nn1378 Jahni