fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Movement of Cattle / Beweging van beeste

Attached please find a document, compiled by the RPO, on the reporting of the movement of cattle under the current control measures.

Vind asseblief hierby aangeheg  ‘n document, opgestel deur die RPO, insake die aanmelding van die beweging van beeste onder die huidige beheermaatreëls.

BKS BEWEGING VAN VEE