fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Engen and Agri SA team up to bring relief to SA’s farmers | Engen en Agri SA vat hande om hulp aan SA se boere te bied

Afrikaans volg:

Thursday, 14 May 2020

 As farming communities around South Africa continue to be severely affected by severe drought, Engen has partnered with Agri SA to help drive contributions to their Drought Aid Fund, which ensures that farms remain in production and that jobs and food security are protected.

For every litre of participating Engen lubricant sold nationwide, R1 will be contributed to Agri SA’s Drought Aid Fund.

Since 2015, thousands of South African farmers and farm workers impacted by drought have benefited from the fund.

Engen is proud to be a part of this initiative given its close and longstanding ties to the agricultural sector.

“As a leading supplier of fuels and lubricants to the agricultural sector we have witnessed first-hand the impact that the ongoing drought has on our farmers, farm workers and farming communities, which is why we have partnered with Agri SA to ensure the sustainability of this sector,” says Zama Dyaphu, the Indirect Sales Manager for Engen Lubricants.

With the impact of drought being felt in the Northern Cape, Limpopo, and parts of the Eastern and Western Cape, Agri SA is thankful for the opportunity to partner with Engen.

“The contribution of Engen will go a long way to assist farmers, farm workers and farming communities who are still suffering from this long-lasting drought. We will work closely with our provincial affiliates to ensure the aid reaches those who need it the most,” says Andrea Campher, Disaster Risk Manager of Agri SA.

Customers who purchase Engen Dieselube 700 Super, Engen Agritrac Super Universal and Engen Agrifluid Transmission from participating co-ops and distributers will ensure that R1 per litre is contributed to the Drought Aid Fund.

For further enquiries, please contact:

Andrea Campher

Agri SA Disaster Risk Manager

***************************************

Donderdag, 14 Mei 2020

Boerderygemeenskappe oor die land heen word ernstig geraak deur verwoestende droogtetoestande, en daarom het Engen ‘n vennootskap met Agri SA gesluit om deur produkverkope ‘n bydrae te maak tot die Droogtehulpfonds en sodoende te verseker dat plase in produksie bly en dat werksgeleenthede en voedselsekerheid beskerm word.

Vir elke liter olie wat deelnemende Engen-ondernemings landswyd verkoop, sal R1 bygedra word tot Agri SA se Droogtehulpfonds.

Sedert 2015, het duisende boere en plaaswerkers wat geraak is deur die landswye droogte gebaat by hierdie fonds.

Engen is trots om deel te wees van hierdie inisiatief in die lig van hul nou bande met die landbousektor.

“As voorste verskaffer van brandstof en smeermiddels aan die landbousektor, het ons eerstehandse kennis van die impak wat die voortslepende droogte op ons boere, plaaswerkers en boerderderygemeenskappe het; daarom het ons ‘n vennootskap met Agri SA gesluit om die volhoubaarheid van hierdie sektor te verseker,” sê Zama Dyaphu, Indirekte Verkoopsbestuurder vir Engen Lubricants.

Met die impak van die droogte wat veral voorkom in die Noord-Kaap, Limpopo en dele van die Oos- en Wes-Kaap heers is Agri SA dankbaar vir die vennotskapsgeleentheid met Engen.

“Engen se bydrae sal van groot hulp wees vir boere, plaaswerkers en boerderygemeenskappe wat steeds gebuk gaan onder hierdie langdurende droogte. Ons sal nou saamwerk met ons provinsiale affiliasies om te verseker dat die hulp diegene bereik wat dit die meeste nodig het,” sê Andrea Campher, Ramprisiko-bestuurder van Agri SA.

Verkope van Dieselube 700 Super, Agritrac Super Universal en Agrifluid Transmissie- smeermiddels by deelnemende koöperasies en verspreiders sal verseker dat R1 per liter tot die Droogtehulpfonds bygedra word.

Vir verdere navrae skakel:

Andrea Campher

Agri SA Ramprisiko-bestuurder