fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Civil Unrest – Destroyed, Affected or Looted Workplaces – Temporary Financial Relief Scheme

Destroyed, Affected or Looted Workplaces – Temporary Financial Relief Scheme

The Department of Employment and Labour in conjunction with the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs has issued direction for the establishment of a Temporary Financial Relief Scheme (“The Scheme”) aimed at assisting employers who were unable to operate because they had to close their businesses on account of the unrest.

In terms of the direction, this closure or partial closure of the business must be due to the business being destroyed, affected, or looted during the unrest between the 9th to the 18th of July 2021 in Gauteng and KwaZulu-Natal.

 The UIF is currently reconfiguring its systems for processing temporary financial relief claims. An announcement will be made on the claims process, platforms and the date from which claims can be submitted.

Werkplekke wat vernietig, geaffekteer of geplunder is ­- Tydelike finansiële hulpskema

Die Departement van Indiensneming en Arbeid, tesame met die Departement van Koöperatiewe Regering en Tradisionele Sake, het ’n aanwysing uitgereik vir die vestiging van ‘n Tydelike Finansiële Hulpskema (die Skema) om hulp te verleen aan werkgewers wat hul besighde moes sluit as gevolg van die onrus.

Ingevolge die aanwysing, moet sodanige sluiting of gedeeltelike sluiting die gevolg daarvan wees dat hul besighede vernietig, geaffekteer of geplunder was tydens die onrus tussen 9 en 18 Julie 2021 in Gauteng en KwaZulu-Natal.

Die UIF herkonfigureer tans sy stelsels vir die verwerking van eise vir tydelike finansiële verligting. ‘n Aankondiging sal gemaak word oor die eisproses, platforms en die datum van wanneer eise ingedien kan word.

Click here for more information:

AgriSA_MY EMPLOYEES AND I CIVIL UNREST V3

GG 44978

AgriSA_EK EN MY WERKNEMERS BURGERLIKE ONRUS v3