fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA doen ‘n beroep op die landbousektor en regering om surplus voedsel aan arm gemeenskappe te skenk | Agri SA calls on the agricultural sector and government to donate surplus food to poor communities  

English to follow:

17 April 2020

Agri SA ontvang môreoggend (18 April) 500 pakke groente en vrugte as deel van die Agri SA Surplus Voedselhulp Veldtog. Dit sal aan die Mamre Sopkombuis oorhandig word wat kos aan Darling, Mamre en Atlantis in die Wes-Kaap verskaf. Agri SA doen ‘n beroep op die landbousektor om surplus voedsel aan arm gemeenskappe te skenk en vra ook die regering om ‘n nasionale COVID-19 nie-bederfbare voedselhulpskema van stapel te stuur in samewerking met landboubesighede en die kleinhandelaars. Dit kan gedoen word deur saam met die landbousektor te werk en die struikelblokke te takel wat voedselsekuriteit en die landbou-ekonomie aan bande lê.

Navrae:

Christo van der Rheede

Agri SA Adjunk-Uitvoerende Direkteur

******************************

Agri SA will receive 500 packages of fruit and vegetables tomorrow morning (18 April) as part of the Agri SA Surplus Food Assistance Campaign. It will be delivered to the Mamre Soup Kitchen which supplies food to Darling, Mamre, and Atlantis in the Western Cape. Agri SA calls on the agricultural sector to donate surplus food to poor communities and calls on the government to launch a national COVID-19 non-perishable food aid scheme in collaboration with agricultural businesses and retailers. It can be done by working with the agricultural sector and addressing the barriers to food security and the agricultural economy.

Enquiries:

Christo van der Rheede

Agri SA Deputy Executive Director