fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Agri SA announces Board at the 2018 Congress

Agri SA announces Board at the 2018 Congress

Agri SA is proud to announce its Board who have been elected at the 2018 Congress today. The Board is representative of the entire agricultural value chain, including Agri SA’s Provincial affiliates, commodity organisations and corporate members.

“The Presidency is an amazing privilege. I am responsible to the farmers and will remain faithful to Agri SA’s constitution and mandates,” said Dan Kriek, re-elected Agri SA President. “The past year has been a baptism of fire, particularly given the immense pressure farmers has been placed under from farm attacks, severe drought conditions, and the threat of expropriation without compensation (EWC).”

Dan is a stud farmer in the Free State and has been active in Agri SA structures for several years, having served as Free State Agriculture President and Agri SA Deputy President. This is his second term as Agri SA President.

 The Agri SA Board for 2018/19 is:

Dan Kriek                              – President

Pierre Vercueil                      – Deputy president

Phenias Gumede                 – Deputy president

Cornie Swart                         – General Affairs Chamber representative

Doug Stern                           – General Affairs Chamber representative

Francois Wilken                    – General Affairs Chamber representative

Jaco Minnaar                        – Commodity Chamber representative

Niël Joubert                          – Commodity Chamber representative

SK Makinana                        – Commodity Chamber representative

Gerhard Diedericks              – Corporate Chamber Representative

Rossouw Cillie                      – Corporate Chamber representative

Nic Bronkhorst                      – Corporate Chamber Representative

Dr Charlotte Nkuna              – Independent Director

Dr Kathy Hurley                    – Independent Director

“I could not ask for a better Board to support me and Agri SA during these important times. We look forward to a productive year ahead!”

Mediaverklaring

10 Oktober 2018

Agri SA kondig hul Direksie by 2018 Kongres aan

Agri SA is trots om hul Direksie, wat by die 2018 Kongres verkies is, aan te kondig. Die direksie is verteenwoordigend van die hele landbou-waardeketting, insluitend Agri SA se provinsiale affiliasies, bedryfsorganisasies en korporatiewe-lede.

“Die presidentskap is ‘n besonderse voorreg. Ek is verantwoordbaar teenoor die boere en sal getrou aan Agri SA se grondwet en mandate bly,” sê Dan Kriek, die herverkose Agri SA President. “Die afgelope jaar was ‘n vuurdoop, veral gegewe die geweldige druk waaronder boere verkeer weens onder andere plaasaanvalle, droogtetoestande en bedreiging van onteiening sonder vergoeding (OSV)”

Dan is ‘n stoetboer in die Vrystaat en is reeds vir verskeie jare in Agri SA se strukture betrokke. Hy het as Vrystaat Landbou se President en Agri SA se Adjunk-President gedien. Dit is sy tweede termyn as President van Agri SA.

Die Agri SA Direksie vir 2018/19 is:

Dan Kriek                              – President

Pierre Vercueil                      – Adjunk-President

Phenias Gumede                 – Adjunk-President

Cornie Swart                         – Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Doug Stern                           – Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Francois Wilken                    – Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Jaco Minnaar                        – Bedryfskamer verteenwoordiger

Niël Joubert                          – Bedryfskamer verteenwoordiger

SK Makinana                        – Bedryfskamer verteenwoordiger

Gerhard Diedericks              – Korporatiewekamer verteenwoordiger

Rossouw Cillie                      – Korporatiewekamer verteenwoordiger

Nic Bronkhorst                      – Korporatiewekamer verteenwoordiger

Dr Charlotte Nkuna              – Onafhanklike Direkteur

Dr Kathy Hurley                    – Onafhanklike Direkteur

“Ek kon nie vir ‘n beter Direksie, wat my en Agri SA in hierdie belangrike tye ondersteun, gevra het nie. Ons sien uit na ‘n produktiewe jaar wat voorlê!”

 

Navrae:

Omri van Zyl

Agri SA Uitvoerende Direkteur

S: 082 417 5724