fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Afkondiging van Vuurwapen Amnestie Periode / Announcement of the Firearm Amnesty Period

English to follow:

Vind hierby ingesluit die Goewermentskennisgewing van 27 November 2019 waarin die Minister van Polisie ‘n vuurwapenamnestie van 1 Desember 2019 tot 31 Mei 2020 afkondig.

Let op die bepalings van paragraaf C van die kennisgewing ten opsigte van persone wat aansoek gedoen het om amnestie en vir daardie wapen ook wil aansoek doen vir die lisensiëring daarvan.

********************************

Attached herewith please find Government Notice dated 27 November 2019 whereby the Minster of Police announces a firearm amnesty from 1 December 2019 to 31 May 2020.

Please take notice of the provisions of paragraph C of the notice regarding persons that have applied for amnesty and would like to apply for a firearm licence for such firearms.

gg42858-2019-GOV_nn1527