fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Aankondigings van Minister Nkwinti verstommend

 • Agri SA

  8 Mei/May 2015

  Aankondigings van Minister Nkwinti verstommend

   “Die grondhervormingvoorstelle wat minister Nkwinti vandag in die parlement aangekondig het, en meer bepaald om plaasgroottes te omskryf en te beperk, is ‘n terugwaartse stap na ‘n uitgediende sosialistiese en sentrale beplanningsbenadering wat vir die land onbekostigbaar is en rampspoedige gevolge vir die instandhouding van ‘n lewensvatbare en mededingende kommersiële landboubedryf inhou.  Dit is verder teleurstellend dat die minister ook weereens  teikens wat voorheen in dié verband gestel is, binne ‘n kort tydsbestek wysig,” sê Johannes Möller, president van Agri SA in sy reaksie op die aankondiging.

  Möller sê verder dat hierdie aankondiging kom terwyl ‘n ministeriële raadplegingsproses nog oor aangeleenthede soos beperkings op grondbesit en alternatiewe modelle vir bemagtiging onderweg is.  Tydens die debattering van voorstelle in die Groenskrif oor Grondhervorming oor beperkings op grondbesit, is op grond van internasionale ervaring bevind dat dit onhaalbaar is.  Talle praktiese toepassingsprobleme, insluitend dié van landbou-ekonomiese aard, administratiewe toepassing, korrupsie en regsonsekerheid is redes waarom hierdie benadering tot grondhervorming vermy moet word.

  Agri SA vertrou dat met die verdere debattering van hierdie voorstelle daar ‘n bereidwilligheid sal wees om met objektiwiteit na besware teen hierdie benadering te luister en eerder aandag te gee aan alternatiewe benaderings vanuit die bedryf wat met die nodige staatsondersteuning veel beter resultate kan oplewer teen ‘n veel laer koste.

  Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat:  Korporatiewe Skakeling

  Navrae 

   Mnr Johannes Möller, President Agri SA, 082 647 8481

  Mnr Ernest Pringle, Voorsitter van Agri SA se Landbou-ontwikkelingsbeleidskomitee, 072 297 7840