fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

MEDIA BROADCASTS

Security tip:

Change daily routine and make it difficult for anyone watching you to determine your daily movements and habits.

Verander daaglikse roetines and maak dit moeilik vir enige een wat u dophou om daaglikse bewegings en gewoontes te bepaal.