fbpx

Kwanalu

The voice of agriculture . Die stem van landbou . Izwe lezokulima

Dan Kriek bedank ná 25 jaar se betrokkenheid in georganiseerde landbou

Dan Kriek bedank ná 25 jaar se betrokkenheid in georganiseerde landbou

 

Dit is met hartseer dat Agri SA se direksie kennis neem van hul President, Dan Kriek se bedanking. Kriek het, na lang en deeglike oorweging, besluit om weens gesondheids- en stresverwante redes uit te tree. Sy dienstydperk sal op 31 Desember 2019 tot ’n einde kom. Hy beoog om te fokus op sy boerdery- en sakebelange.

 

“Agri SA betree tans ‘n kritieke tydperk waar baie tyd en energie bestee sal word aan die beskerming van die Grondwet en onderhandelinge oor volhoubare oplossings vir grondhervorming,” sê Kriek. “Die organisasie sal dinamiese leierskap nodig hê om hierdie uitdagings aan te spreek. Die goeie reputasie wat die organisasie tans geniet is danksy harde werk wat nog altyd enorme eise aan die leierskap gestel het, myself ingesluit”.

 

Kriek het sy verbintenis tot Agri SA en die organisasie se doelstellings uitgespreek.

 

“Agri SA wil graag sy opregte dank teenoor Dan uitspreek vir sy leierskap van die afgelope twee jaar en die rol wat hy gespeel het om Agri SA te posisioneer as ’n invloedryke organisasie wat ’n belangrike rol in die toekoms van Suid-Afrika en veral die landbousektor het,” sê Pierre Vercueil, Adjunk-president van Agri SA.

 

Vercueil sal dien as President van Agri SA tot en met die kongres in 2020 waar die president jaarliks verkies word.  Agri SA wens hom voorspoed toe met hierdie baie belangrike taak wat vir hom voorlê.

 

Dan Kriek resigns after 25 years of involvement in organised agriculture

 

It is with sadness that Agri SA’s Board received Dan Kriek’s notice of resignation as President of Agri SA. After long and thorough consideration, Kriek decided to step down from this position with effect from 31 December 2019, due to health and stress-related reasons. He will now focus on his business interests and farming enterprise.

 

“Agri SA is now entering a critical period in which much time and energy will have to be devoted to protecting the Constitution and to negotiating sustainable land reform solutions,” says Kriek. “The organisation will need dynamic leadership to deal with these challenges. The reputation that the organisation currently enjoys has come from a lot of hard work and has always put enormous demands on the leadership – including myself.

 

Kriek showed his clear commitment to Agri SA and its endeavours.

 

“Agri SA wants to express its sincere gratitude to Dan for his leadership the past two years and the role he played to position Agri SA as an influential organisation which has an important role in the future of South Africa and particularly the agricultural sector,” says Pierre Vercueil, Deputy President of Agri SA.

 

Vercueil will be President of Agri SA until the 2020 congress where the president is annually elected.  Agri SA wishes him well in this very important task that he will undertake.