• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Nasionale Minimumloon / National Minimum Wage

Vind asseblief die NML Wet, Wet op Basiese Diensvoorwaardes en Arbeidsverhoudingewet wat op 29 Mei in die parlement aanvaar is.

Let asseblief op die volgende:

  1. Die volgende stap is dat die Nasionale Raad van Provinsies die wetgewing aanvaar, waarna die President dit sal onderteken, en dan tree die wette in werking.
  2. Ons het nog nie ‘n implementeringsdatum ontvang nie, maar sal u in kennis stel sodra ons weet.
  3. Ons sal die regulasies rakende kwytskelding aan u sirkuleer sodra ons die finale weergawe het, saam met die web-adres waar die kwytskelding gedoen moet word.

Please find the NMW Act, BCEA Amendment Act and Labour Relations Act.

Please note the following:

  1. The next step is that the National Council of Provinces needs to assent to the legislation, whereafter the President will sign it into law.
  2. We have no implementation date yet, but will communicate it as soon as we have it.
  3. We will circulate the final version of the regulations on exemptions, together with the web address where the exemption must be applied for, as soon as we receive it.

Attachments:

BCEA B 30A-2017 As proposed by the Portfolio Committee on Labour (National Assembly)

LRA B 32A-2017 As proposed by the Portfolio Committee on Labour (National Assembly)

NMW Bill Ammendments As proposed by the Portfolio Committee on Labour (National Assembly)

BCEA B 30B-2017 Amendment Bill

LRA B 32B-2017 Amendment Bill

NMW Bill Amendment Bill