• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Draft Conservation Agriculture Policy

Attached herewith please find the draft Conservation Agriculture Policy by the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries as well as a schedule of public consultation meetings.  The commentary period on this proposal is 60 days and expires on 10 April 2018. The Department’s attached commenting template may be used.

Should you make a submission please copy Kwanalu on – info@kwanalu.co.za.

Ingesluit hierby vind asseblief die Bewaringslandbou-beleid Konsepdokument soos uitegereik deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye asook ‘n skedule van publieke deelname vergaderings.  Die kommentaarperiode op hierdie beleids-voorstel is 60 dae en verstryk op 10 April 2018. Die Departement se kommentaar-sjabloon soos hierby aangeheg mag gebruik word.


Draft Conservation Agriculture Policy

gg41432_nn84

CA SCHEDULE FOR WORKSHOPS dated 01 Feb 2018

Written submission template for Conservation Agriculture Policy dated 31 Jan 2018