• Subscribe
  • Login
+27 33 342 9393

General Information and News Monitoring

of interest...

Agri SA bemoedig deur openbare verhore oor grondonteining (see English below)

28 Junie 2018

Agri SA, met sy verskeie affiliasies, het vandeesweek sy deelname in die Grondwetlike Hersieningskomitee se openbare verhore oor Grondonteiening sonder Vergoeding begin. Dié verhore het vandeesweek in die Noord-Kaap en Limpopo afgeskop.

“Agri SA verwelkom die sterk leierskap deur die komiteevoorsitter, Vincent Smith, by gister se openbare verhoor in Marble Hall, Limpopo toe verrigtinge deur ’n oproerige groep ontwrig is. Ons moedig deelnemers aan om geduldig te wees en konstruktief insette te lewer,” sê Omri van Zyl, die Uitvoerende Direkteur van Agri SA.

Agri SA het reeds sy geskrewe voorlegging aan die Grondwetlike Hersieningskomitee gestuur en ons provinsiale affiliasies het ook die geleentheid gebruik om aan die openbare deelname proses deel te neem.

 Henk van Wyk, president van Agri Noord-Kaap, het Dinsdag sy organisasie se insette in Springbok, Noord-Kaap by ’n openbare verhoor gelewer. Willem van Jaarsveld, die uitvoerende hoof van Agri Limpopo, het Woensdag tydens ’n openbare verhoor in Marble Hall, Limpopo sy kommer oor die voorgestelde wysiging aan artikel 25 van die grondwet uitgespreek.

“Artikel 25 is nie die rede vir die stadige pas van grondhervorming in Suid-Afrika nie. Ons is bekommerd dat ’n verandering in die wetgewing, landbou in Limpopo in gedrang sal plaas,” het Van Jaarsveld aan ’n volgepakte Ephraim Mogale Stadsaal gesê. “Ons is verbind daartoe om dit vir almal in die land te laat werk,”

 Die openbare verhore sal tot Augustus voortduur. Agri SA moedig belanghebbendes aan om van die geleenthede gebruik te maak, om hul menings te lug.

28 June 2018

Agri SA encouraged by public hearings on land expropriation

Agri SA, with its various affiliates, has initiated its participation in the Constitutional Review Committee’s (CRC) public hearings on Land Expropriation without Compensation, which began in the Northern Cape and Limpopo this week.

“Agri SA welcomed the strong leadership displayed by the committee chairperson, Vincent Smith, at the hearings in Marble Hall, Limpopo yesterday, when proceedings were disrupted by an unruly crowd of people. We encourage participants to exercise patience and engage in constructive discussion,” said Omri van Zyl, Executive Director of Agri SA.

Agri SA has already submitted its written submission to the CRC and our provincial affiliates have also taken the opportunity to participate in the public participation process.

Henk van Wyk, President of Agri Northern Cape put Agri Northern Cape’s views across in Springbok, Northern Cape on Tuesday. Willem van Jaarsveld, the CEO of Agri Limpopo, expressed his concerns on Wednesday about the proposed amendment to section 25 of the Constitution at a public hearing in Marble Hall, Limpopo.

“Section 25 is not the cause of the slow pace of land reform in South Africa. It is our concern that agriculture in Limpopo may be put in jeopardy, if there is a change in law,” Van Jaarsveld said to a packed Ephraim Mogale Town Hall. “We are committed to make it work for everybody in this country.”

 The public hearings will continue until August. Agri SA urge stakeholders to make use of the opportunities to air their views.